Speaking Minds LHBTI+ van start gegaan

Op 17 november 2021 namen studenten van Gilde Opleidingen in de gemeente Weert deel aan de eerste les van de pilot Speaking Minds LHBTI+, een project van Save the Children en Rutgers. In dit Speaking Minds traject volgen tweedejaars studenten gedurende tien weken een programma waarin ze meer leren over seksuele- en genderdiversiteit en gemeentelijk beleid.  

Tijdens deze eerste les hebben de studenten kennis gemaakt met de beleidsvraag, met elkaar gepraat over welke mensenrechten zij belangrijk vinden en gereflecteerd op hun eigen partnerkeuze.  Een van de studenten: “Ik vond het super interessant om op school te praten over deze onderwerpen. Dat doen we eigenlijk veel te weinig, maar is wel heel belangrijk.”

In de lessen die de komende weken op het programma staan, leren de studenten meer over LHBTI+, en over empathie en uitsluiting.  Daarnaast krijgen zij inzicht in de beleidsvorming hierover.

De studenten worden begeleid door jongerenwerkers van Punt Welzijn die hiervoor speciaal opgeleid zijn door Save the Children. De studenten gaan ook zelf met het thema aan de slag en geven aan het eind van het traject een advies aan de gemeente, organisaties en scholen in Weert. Deze nemen de ideeën en adviezen van studenten vervolgens mee in hun beleidsvorming. Door het faciliteren van een dialoog tussen jongeren, beleidsmakers en bestuurders ontstaat een inclusiever en effectiever seksualiteitsbeleid.

Dit is de eerste keer dat het Speaking Minds traject LHBTI+ is ingezet. Al eerder zijn studenten aan de slag gegaan met de Speaking Minds aanpak om te adviseren over armoedebeleid. Lees meer over Speaking Minds LHBTI+.