Speaking Minds pitchen tijdens Prinsjesburgerdag

Wat betekent democratisch burgerschap? Daarover vertelden leerlingen van het VISTA college uit Heerlen tijdens Prinsjesburgerdag. Op die dag wordt de democratie gevierd. De leerlingen die meedoen aan Speaking Minds mochten samen met hun docenten een korte pitch houden tijdens deze speciale dag.

Op het VISTA collega is het burgerschapsonderwijs een breed begrip. Het zijn niet zomaar een paar lessen over gezondheid of politiek, vertelt Ank Palant, docent van de school. “In ons traject hebben we samen met Speaking Minds, de gemeente en docenten van de opleidingen de 4 belangrijke domeinen van burgerschap een belangrijke plek gegeven. Inmiddels is het traject opgenomen als keuzedeel, waardoor de studenten de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan een jongerenraad die is opgericht op aanvraag van de wethouders. Dat hebben we tijdens onze pitch allemaal mogen uitleggen!”

Naast de twee docenten waren er ook twee lokale trainers van Speaking Minds aanwezig. Iedereen was erbij om de drie studenten die het podium opgingen aan te moedigen. Deze studenten zijn pas net begonnen aan het traject, vertelt Palant.

“De studenten van het traject van vorig jaar hebben de opleiding inmiddels afgerond. De eerstejaars die nu mee mochten zijn dus pas net begonnen. Maar ze werkten enthousiast mee aan de pitch en dat zorgde voor een prachtig resultaat.”

Het is inmiddels vier jaar geleden dat het toenmalige Arcus college meedeed aan Speaking Minds. In samenwerking met de gemeente Heerlen en Kerkrade, waar veel leerlingen vandaan komen. Na de tien weken werd in samenwerking met de beleidsmakers van de gemeente besloten om het niet bij een project te houden, maar om jongeren op structurelere basis te betrekken bij de besluitvorming van de gemeente. Daaruit ontstond ‘JAZ’, wat staat voor Jongeren Aan Zet. Palant legt uit: “Jongeren geven hierbij niet alleen adviezen aan de gemeente maar gaan ze ook zelf in de praktijk brengen. Samen met betrokken organisaties (Alcander, Impuls) gaan ze kijken wat er nodig is in de wijk en welke bijdrage zij kunnen leveren. Zo organiseren ze bijvoorbeeld een buurt barbecue zodat jongeren weten waar ze met hulpvragen naartoe kunnen.”

Ank Palant werd ook lokale trainer voor Speaking Minds. “In de regio waar wij met de school gevestigd zijn kampen veel jongeren op jonge leeftijd met schulden, armoede en sociale uitsluiting. Wanneer je in je mentorgroep gesprekken voert met studenten die je vertellen dat ze geen geld hebben om de boeken te bestellen, zonder warm eten naar bed gaan of dat de deurwaarder aan de deur is geweest en de laptop heeft meegenomen dan breekt je hart.” Daarom wilde ze ook zelf iets doen. Als docent leert ze zelf ook veel, door in gesprek te gaan met de beleidsmedewerkers van de gemeente. Hierdoor krijgt ze een beter beeld van wat er speelt. “Dat er zoveel gezinnen gebruik moeten maken van de diensten van de voedselbank Limburg en zij een wachtlijst moeten hanteren zegt iets over de noodzaak om dit onderwerp bespreekbaar te maken.”

Inmiddels is Ank Palant zelf geen trainer meer, maar was ze wel trots tijdens Prinsjesburgerdag. De pitch van de studenten bevestigde nog maar eens hoe belangrijk het is dat ze zelf mogen meepraten en een stem hebben.

“Door met onze studenten het thema armoede en schulden te bespreken geef je een ze de mogelijkheid zich te uiten en een eerste stap te zetten naar het zoeken van hulp. Het leven in armoede of het hebben van schulden trekt een zware wissel op het studiesucces van studenten. Wij hebben vanuit het onderwijs naar mijn mening een maatschappelijke plicht om onze studenten te informeren, te adviseren en te motiveren om met deze thema’s aan de slag te gaan.”