Eva – “Laat jongeren zich weer onderdeel voelen van de democratie”

Als je haar tussen de jongeren ziet staan zou je bijna denken dat ze ook een deelnemer is van Speaking Minds. Eva Saeboe is jong, niet lang, maar heeft tegelijk iets stoers. Ze komt binnen met een skateboard onder haar arm dat ze tegen de muur zet. Sinds een jaar is ze aanjager jongerenparticipatie in 9 gemeenten van de regio ‘Hart van Brabant’. Vandaar dat skateboard. “Het is erg handig als je je veel van A naar B moet verplaatsen.”

Waarom doe je dit werk?
“Omdat ik heel erg geloof in verbinding. Als jongeren in een kwetsbare situatie in contact komen met andere jongeren, dan leren ze van elkaar en wordt het makkelijker voor ze om hulp te vragen.

In Nederland ligt vaak de focus teveel op de problemen en te weinig op de oplossingen. Het zou veel beter zijn als er aan de preventieve kant meer zou worden gedaan. Waarom stellen we bijvoorbeeld niet vaker een pedagoog aan bij sportverenigingen? Daar zou ik voorstander van zijn. Dat zijn plekken waar je veel ziet en hoort. Een goede plek om in een vroeg stadium problemen bij jongeren op te sporen.”

Vertel je dit ook aan gemeenten?
“Ja, ik geef adviezen en probeer op een slimme manier te verbinden. Mijn doel is altijd om met alle partijen in gesprek te komen. Vaak zijn er veel eilandjes waar iedereen met zijn eigen onderwerp bezig is. Daardoor komen de beleidsmedewerkers niet in contact met jongeren. Door die op de juiste manier met elkaar te verbinden kun je veel doen. Slim samenwerken, dat is vaak mijn advies.”

Dat klinkt zo simpel. Is het dat ook?
“In de praktijk niet, nee. Er komen veel vragen als ‘waarom’ en ‘hoe doen we dat dan’? Het klinkt gek, maar de taal is vaak een probleem, en dan bedoel ik niet dat mensen elkaar niet verstaan. Ze begrijpen elkaar gewoon niet goed. Er ontstaan misverstanden in de communicatie. Veel volwassenen steken een monoloog af terwijl het zo belangrijk is dat je echt naar elkaar luistert. Het gaat om gedragsverandering en dat start bij bewustwording. Daarom spreekt Speaking Minds mij ook zo aan. Dit is waar zij bij helpen.”

Hoe ben jij bij Speaking Minds terecht gekomen?
“Via Marjolein, één van de trainers van Speaking Minds. Tijdens mijn afstuderen las ik alles wat los en vast zat over jongerenparticipatie. Zo kwam ik terecht bij de afstudeerscriptie van Marjolein. Haar boodschap was: richt je op het tussenveld, zorg voor een intermediair. Die is nodig om het verschil te maken.

Speaking Minds is zo’n verbinder. De trainers gaan vanuit de juiste gedachte te werk door beleidsmakers en jongeren met elkaar te laten praten en ideeën uit te wisselen.”

Dus de gemeente Tilburg is al goed bezig?
“Tilburg loopt zeker voorop als het gaat om jongerenparticipatie. De wethouders van de verschillende gemeenten hebben zelfs een koersdocument getekend over jeugdzaken. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Daarom heb ik het contact gelegd tussen Speaking Minds en Katja, de beleidsmedewerker van de gemeente. Het was mooi om te zien dat zij er direct voor open stond om met Speaking Minds in zee te gaan.”

Want wat is het doel van meer jongerenparticipatie?
“Je wilt uiteindelijk dat jongeren zich gelukkiger voelen in je gemeente. Het klinkt wat zwaar, maar het is goed als ze zich weer onderdeel voelen van de democratie. Dat ze serieus worden genomen en mee mogen denken en praten. Daarmee voelen ze zich namelijk ook meer onderdeel van de samenleving. En dat is precies waar Speaking Minds voor zorgt.”