Publicatie Save the Children Nederland in samenwerking met Speaking Minds

En wij dan… De mening van 1500 mbo jongeren in coronatijd.

Jongeren met een praktijkopleiding hebben niet het idee te zijn betrokken bij beleid omtrent coronamaatregelen, of gehoord te worden over de impact die de coronacrisis heeft op hun dagelijks leven. Save the Children Nederland vertelt in het rapport wat praktisch opgeleide jongeren de komende tijd nodig hebben. Hiervoor hebben zij een vragenlijst opgezet om te inventariseren hoe het nu gaat met mbo-jongeren en wat hun behoeften thuis, financieel en op school zijn.

Deze vragenlijst is door alle mbo-scholen in Nederland gedeeld met als resultaat dat bijna 1500 jongeren de vragenlijst hebben ingevuld. De resultaten geven aan dat jongeren van het mbo zich vergeten of onvoldoende gehoord voelen. Ook adviezen van de Speaking Minds jongerenambassadeurs en vanuit de pilot Speaking Minds online zijn meegenomen in dit rapport. U kunt het rapport hier downloaden.

We moedigen u aan om in gesprek te gaan en blijven met deze doelgroep. De sleutel tot positieve veranderingen voor jongeren ligt bij u. Heeft u hier hulp of advies bij nodig? Neem dan contact op via [email protected].