Speaking Minds ambassadeurs komen in actie #ikpraatmee

Via Speaking Minds worden praktisch opgeleide jongeren en beleidsmedewerkers aan elkaar gekoppeld, om op die manier jongeren meer inspraak te geven in het beleid. Speaking Minds is gespecialiseerd in armoede- en schuldenbeleid maar ook inzetbaar op andere beleidsterreinen. Ruim 18 gemeenten doorliepen al een traject met Speaking Minds. In totaal  werkten daar 860 jongeren aan mee.

Speaking Minds Ambassadeurs

Tijdens Speaking Minds denken, praten en doen jongeren mee over plannen in hun gemeente en op nationaal niveau. Als jongeren na afloop van een Speaking Minds traject willen blijven meepraten en beslissen, kunnen jongeren ambassadeur worden voor Speaking Minds. Op deze wijze vragen de jongeren structureel aandacht voor jongeren in armoede en schulden en laten zij weten dat de mening van elke jongere telt en er naar elke mening geluisterd moet worden. De jongerenambassadeurs van Speaking Minds bestaan namelijk allemaal uit praktische opgeleide jongeren (VMBO, PRO, MBO). Juist omdat dit een doelgroep is die normaal niet gehoord wordt.

De coronacrisis – onze ambassadeurs 

Ook in deze coronacrisis merken wij dat jongeren worstelen. De onderwijsinstellingen zijn lang dicht geweest, veel jongeren zijn hun bijbaantje kwijt en door de social distancing dreigen zij ook te vereenzamen. Daarom zijn de Speaking Minds ambassadeurs tijdens de coronacrisis in april samen met de jongeren ambassadeurs van Team Kim, Expex en Augeo Jongerentaskforce de #ikpraatmee #allesokee #voorelkaar actie gestart!

“Het is een onzekere tijd voor iedereen, steun elkaar en wees er voor elkaar wanneer het nodig is. Alleen samen kunnen we er het beste van maken.” – Marissa, ambassadeur van Speaking Minds

Jongeren voor jongeren

Vanuit de Speaking Minds ambassadeursgroep is een online actie gestart. Zij vonden het belangrijk om aan hun vrienden te blijven vragen hoe het met hen gaat. Want we hebben allemaal op onze eigen manier iets bij te dragen. In plaats van dat we focussen op wat er momenteel niet kan of niet goed gaat, is het ook belangrijk om te kijken naar wat er wél kan. Durf met elkaar te praten over problemen, luister naar elkaar en denk samen na over een oplossing. Onze ambassadeurs hebben andere jongeren aangespoord om een video op te nemen met de #allesokee #praatmee #voorelkaar en deze te sturen naar hun vrienden om te vragen hoe het hén vergaat tijdens deze coronacrisis. Kort na de actie deed minister Rutte een oproep tot het aangaan van een dialoog met jongeren over het coronabeleid.

Wilt u als gemeente of lokale organisatie jongeren betrekken bij het beleid tijdens deze coronacris? Neem dan contact op met @marjolein.weidema.savethechildren.nl.