Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening – Wat Speaking Minds hierin kan betekenen

Per 1 januari 2021 treedt de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking. De wijziging regelt onder andere dat gemeenten op basis van signalen over betalingsachterstanden die zij van schuldeisers ontvangen uit eigen beweging hulp aanbieden. Om een goed bereik te hebben, zijn diverse signalen voor de vroegsignalering van schulden aangewezen. Het gaat hierbij om meldingen van huurachterstanden en betalingsachterstanden op de zorgpremie en op de energie- en drinkwaterrekeningen. Er zijn in het wetsvoorstel geen concrete afspraken over hoe dit aanbod gedaan moet worden. Het doen van dit aanbod kan bijvoorbeeld via een brief, telefoon of huisbezoek gedaan worden.

Het vroegsignaleren van schulden bij jongeren is erg belangrijk. Schulden belemmeren jongeren namelijk om een toekomst op te bouwen. Om jongeren te bereiken is het belangrijk om aan sluiting te vinden. Bent u benieuwd hoe jongeren door de gemeente benaderd willen worden op het moment dat zij geldzorgen hebben? En wat voor hulp zij dan willen ontvangen? Speaking Minds kan u hierbij ondersteunen.

Wij zijn expert in het benaderen van jongeren. Wij koppelen met Speaking Minds kwetsbare jongeren aan gemeenten om samen het gesprek aan te gaan over armoede en schulden met een gerichte hulpvraag vanuit de gemeente. In een Speaking Minds traject kunt u de wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening invulling geven. Wij ondersteunen daarbij gemeenten in:

  • Het onderzoeken op welk moment jongeren die te maken hebben met schulden pro actief benaderd kunnen worden.
  • Op welke manier jongeren het liefst door gemeenten benaderd willen worden.
  • Hoe gemeenten het gesprek met jongeren aan kunnen gaan om te voorkomen dat zij sneller in de schulden komen.

Meer informatie over deze wetswijziging kunt u vinden op de website van het NVVK via deze link

Wilt u graag in gesprek met ons over deze wetswijziging en weten wat Speaking Minds hierin voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Karin van Nuland, armoede- en schuldenadviseur van Stimulansz via [email protected].