Project omschrijving

(Kwetsbare) jongeren in coronatijd – Hoe vergaat het hen?

Kinderen en jongeren voelen zich niet gehoord bij de beslissingen die over hen worden genomen rondom de coronamaatregelen. Dat vinden zij onrechtvaardig. Kinderen, jongeren en jongerenorganisaties delen in een statement hoe de maatregelen hun leven veranderen en waar zij zich zorgen over maken. Wij hebben zes van onze Speaking Minds ambassadeurs gesproken om hen te vragen hoe zij deze coronacrisis ervaren. Wat hebben ze gemist, wat kan anders of beter de komende tijd en in hoeverre voelen zij zich gehoord? 

Hoe hebben jullie het afgelopen haar jaar corona ervaren?

De ambassadeurs geven aan dat zij het afgelopen jaar als moeilijk hebben ervaren. Als we vragen naar een cijfer van hun leven de afgelopen tijd, komt dit niet hoger uit dan een 7. “Het is echt ‘shit’, want je kon het afgelopen half jaar bijna niks totdat de regels soepeler werden dus uiteindelijk geef ik het wel een 5.5,” aldus Joris.

De jongeren geven aan veel moeite gehad te hebben met het thuiszitten, het niet naar school kunnen en stages die niet liepen zoals dat zou horen. “ik heb weinig school gehad en stage liep ook niet. Nu moet ik alles inhalen, omdat ik een baantje in de zorg heb . We hebben nu één dag fysiek school i.p.v. drie dagen. Ik vind zelf de online lessen niet fijn, want ik heb niet voor niets BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) gekozen,” aldus Angelique.

Sharon is in deze periode op haarzelf gaan wonen middels begeleid wonen. “Ik vond corona moeilijk, want we konden tijdelijk geen huisbezoek ontvangen en hierdoor mochten mijn ouders niet op bezoek komen.”

Wat hebben jullie gemist tijdens de coronacrisis?

De jongeren geven ze aan dat ze het zien van familie en vrienden het meest hebben gemist. “Ik heb in de corona periode de sociale contacten gemist met familie en vrienden. Uitgebreid bij familie langs gaan ging gewoon niet” aldus Melvin. Ook Joris heeft moeite om op school de afstand te houden. Hij vertelt dat iedereen in de pauze verplicht in de klas moet blijven en dat hij het ‘even naar buiten gaan om een luchtje te scheppen tijdens school erg mist.

Sharon heeft met name moeite met de onzekere situatie. “Ik heb behoefte aan meer structuur en duidelijkheid en het scheppen van verwachtingen, met name met wie wanneer langs mag komen bij begeleid wonen, dat heb ik gemist.” Sharon snapt de reden waarom de regels zijn, maar is het wel zat omdat het nu zo lang duurt. Daarnaast is ze toch bang voor nieuwe maatregelen en al helemaal voor een nieuwe lockdown, want zo lang haar ouders niet kunnen zien, dat kan ze niet nog een keer.

Wat kan er volgens jullie beter de komende tijd?

Met name duidelijkheid over de maatregelen en over school kan beter volgens de jongeren.  “Ik zou graag meer lessen krijgen op school en dan bedoel ik offline en niet online,” aldus Marissa. Ook Angelique hoopt dat de mbo-scholen op korte termijn weer normaal open gaan. Wel het liefst zonder mondkapjes, want dat ziet Angelique zelf niet zozitten.

Melvin pleit voornamelijk voor gelijke behandeling van jong en oud in deze periode. “Jongeren moet meer gehoord worden in deze coronacrisis. Praat met de jongeren op een niveau die zij ook snappen en kunnen gebruiken om anderen te bereiken. Zijn advies is om vanuit de gemeente een bericht via Instagram, Facebook of Watsapp te versturen met een oproep aan jongeren om het gesprek over de coronacrisis aan te gaan.”

Voelen jullie je gehoord door volwassenen in deze tijd?

“Ik heb het gevoeldat niemand echt aan ons luistert en dat onze mening er niet zoveel toedoet. Voor mijn gevoel kan ik alleen bijdragen door thuis te blijven als ik een klein beetje verkouden ben bijvoorbeeld,” aldus Angelique. Ook Romy vindt dat de jongeren meer om hun mening moeten vragen.

Sharon heeft tot nu toe elke persconferentie bekeken. Sharon geeft aan dat ze het gevoel heeft dat de overheid niet altijd goed doorheeft wat de impact is op jongeren. Het doet haar pijn dat jongeren de schuld krijgen omdat ze ook corona zat zijn en vrienden willen zien. Sharon vindt dat er moet meer naar hen moet worden geluisterd. Joris vindt ook dat er meer naar jongeren geluisterd kan worden. “Wij konden geen dingen beslissen op school of helpen met jeugdhulp in de provincie. Als jongeren mee mogen helpen is het ook beter voor de regering, want dan kunnen we samen kijken wat we kunnen doen om het tegen te gaan,” aldus Joris.

Het statement dat 16 september 2020 naar buiten is gebracht is gemaakt door kinderen en jongeren via de samenwerkende organisaties Save the Children, JongWijs, Jeugdwelzijnsberaad, ExpEx, Het Kinderrechtencollectief, De Kindertelefoon, de NJR, MIND, Stichting Alexander, Samah, het LAKS , JongPIT, Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Save the Children vindt het belangrijk dat dit statement met zoveel mogelijk mensen wordt gedeeld en zet zich in om inspraak voor kinderen en jongeren in coronatijd te verbeteren. Speaking Minds is een programma van Save the Children, Defence for Children en Stimulansz, waarbij gemeenten en jongeren met met elkaar in gesprek gaan over o.a. het gemeentelijk armoedebeleid.