Europese Unie: Kinderen zijn de echte kinderexperts

Wat vind je van school en wat zou je hier eventueel aan willen veranderen? Hoe is de plek waar je woont en wordt er om jouw mening gevraagd als volwassenen beslissingen nemen over jouw leven?

Om de EU te helpen de uitdagingen waarmee kinderen en jongeren worden geconfronteerd beter te begrijpen en voor het vinden van oplossingen, is de hulp van kinderen en jongeren nodig! De Europese Commissie wil graag van kinderen en jongeren (11 t/m 17 jaar) weten wat hun ervaringen zijn en welke oplossingen zij zien om van Europa een betere plek voor kinderen te maken. We horen het graag rechtstreeks van kinderen, want kinderen zijn prima in staat om oplossingen aan te dragen voor problemen waarmee ze worden geconfronteerd.

Save the Children heeft daarom samen met andere organisaties, UNICEF, EuroChild, World Vision International en Child Fund Alliance een enquête gemaakt om naar de mening van kinderen en jongeren te vragen. De vragenlijst kan ingevuld worden tot 30 oktober! https://www.surveymonkey.com/r/KXT5DPK?lang=nl

Uiteindelijk wordt er een rapport gemaakt van de mening van de kinderen en jongeren die meedoen aan deze vragenlijst. Dit zal bijdragen aan de ontwikkeling van twee belangrijke initiatieven waar de Europese Commissie momenteel mee bezig is:

  1. Een strategie voor kinderrechten waarin staat hoe de EU en de landen in de EU de rechten van kinderen het beste kunnen beschermen. Kinderen hebben veel rechten, zoals het recht op onderwijs, het recht op veiligheid en het recht om je mening te geven. Deze worden allemaal beschreven in het VN-Kinderrechtenverdrag. De strategie voor kinderen probeert ervoor te zorgen dat alle rechten worden gehaald voor alle kinderen.
  2. Een garantie voor kinderen die ervoor moet zorgen dat elk kind in de EU toegang heeft tot alle diensten die het nodig heeft, zoals toegang tot gezonde voeding, toegang tot gezondheidszorg en toegang onderwijs.

We hopen dat zoveel mogelijk kinderen in heel Europa mee willen doen, want ”kinderen zijn de echte experts.”