Evenement lokale jongerenparticipatie – Speaking Minds Maatschappelijke Diensttijd

Onder begeleiding van Speaking Minds hebben meer dan 1500 jongeren sinds de start in 2016 geweldige adviezen bedacht voor minstens 45 gemeenten. Een enorme mijlpaal! Dit vierden wij donderdag 20 april 2023 in Utrecht met een evenement met beleidsmakers en jongerenwerkers.

We gingen met hen in gesprek over de volgende vragen: in hoeverre vindt jongerenparticipatie al plaats en moet het beter? Hoe bereik je jongeren en laat je hen meepraten over lokaal beleid? We hadden verschillende inspiratiesessies en workshops door o.a. FunX, Stichting Alexander, Vertigo6 en onze eigen expert Marjolein Weidema. We ervoeren hoe het voelt om niet mee te mogen praten, praatten met jongeren over het gebrek aan vertrouwen, leerden waar het internet van jongeren begint en zagen wat voor mooie adviezen praktisch opgeleide jongeren kunnen bedenken.

Uit deze dag hebben we vier dingen geleerd over jongerenparticipatie:

  1. 1. Het internet voor jongeren begint niet meer bij Google, maar bij platformen als TikTok.
  2. 2. Het vertrouwen bij jongeren in de (lokale) politiek is grotendeels weg. Investeer daarom tijd in het herstellen hiervan en verwacht niet dat het na één goede actie hersteld is.
  3. 3. Om jongeren te bereiken hoef je als politici niet te strooien met straattaal, maar communiceer ‘simpel’ en begrijpelijk.
  4. 4. Betrek als bestuurder jongeren bij beleid en nog belangrijker: koppel terug wat je doet met hun input.

Speaking Minds organiseerde in april 2023 een evenement over jongerenparticipatie in Utrecht
Spoken-wordartiest Séun Steenken sloot de dag af met de volgende woorden:

Beste vorige generatie,

spreken we dezelfde taal? En gebruiken we dezelfde woorden? Weten jullie eigenlijk wel hoe het voelt om niet gehoord te worden? Vaak blijven jullie zitten in de ivoren toren en verschuilen jullie je achter grijze pakken en moeilijke woorden.

Wij verdienen beter. Participeren is ons recht, ja dat is het echt. Maar hoe het nu verloopt, nog echt niet right. We worden zelfs nog niet duurzaam betrokken bij het vormen van klimaatbeleid.

Maar wacht nog even, ik wil nog iets meegeven. Bij het betrekken van jongeren moet je rekening houden met het jonge leven. Dat we jong zijn, betekent niet dat je ons geen compensatie moet geven. Nee, overdag kunnen we niet komen. We hebben school en van het lezen van beleidsstukken vol jargon krijgen sommige geen lol.

Zie onze passie en geef het participatieproces vorm vanuit onze kracht. En ik beloof je, waarschijnlijk betrek je dan meer jongeren dan je had verwacht. Sommige jongeren willen debatteren en direct adviseren, andere willen acteren, organiseren en daardoor inspireren. Wees nieuwsgierig en kijk vol belangstelling. Denk terug aan het gevoel dat je kreeg bij het bekijken van de adviestentoonstelling of bij de sessie van FunX. Je krijgt de kans om een stap verder te zetten, ook al kom je van niks.

Denk aan meerdere vormen van participatie. Denk aan een ander. Wat viel je op bij het onderzoek van Stichting Alexander? Wees bewust van de kloof, ook al klinkt dit raar. Pas je aan op de persoon, dan pas komen we een stap dichterbij elkaar. Gebruik sleutelfiguren van elke generatie en vergeet niet rekening te houden met promotie bij het opzetten van een project vol participatie.

Zie het als een les. Wat heb je vandaag geleerd? Bijvoorbeeld bij de sessie van Vertigo6. Wat neem je mee? Heb je een nieuwe visie, blik of idee? Zie die sparkling in onze eyes en lukt dit nog niet, neem dan maar een kijkje bij Speaking Minds.