Speaking Minds MDT – “Noodzaak voor gemeente en welzijnswerkers”

In 2020 deed de gemeente Culemborg al mee met Speaking Minds. Zowel de wethouder als de jongerenwerkers waren zo enthousiast, dat ze hier het MDT (maatschappelijke diensstijd) traject aan toe hebben gevoegd. In dit traject voeren jongeren één van de gegeven adviezen uit met de gemeente onder begeleiding van Speaking Minds. Jongerenwerker Francis Nijhof, is vanaf het begin betrokken geweest bij Speaking Minds MDT en ziet de noodzaak van dit project. Vanuit de gemeente Culemborg boog Francis eind september opnieuw samen met een groep gemotiveerde jongeren een week lang over de vraag ‘Hoe kan onze wijk leuker worden?’

Van advies naar uitvoering

Tegenwoodig is het best lastig om jongeren te motiveren om iets te doen wat hun vrije tijd kost. Daarom is het mooi dat het met Speaking Minds (MDT) via school kan. Het project beviel direct goed. Jongeren kunnen meedenken over een bepaald stuk beleid en hebben op deze manier inspraak. Zo hebben ze het gevoel dat ze echt onderdeel zijn van hun eigen gemeente,” aldus Francis.

“We hebben we eerst een regulier Speaking Minds-traject uitgevoerd, zonder maatschappelijke diensstijd. Wat toen merkten is dat de adviezen soms bleven steken bij de uitvoering. Wat doe je nadat de adviezen gegeven zijn? Sinds we het MDT-traject erbij hebben, zie je dat de adviezen beter gerealiseerd kunnen worden. Het wordt voor jongeren ook tastbaarder op deze manier.”

Eind september hebben de jongeren zich gebogen over de vraag ‘hoe maak je je wijk leuker.’ Francis verteld: “De eerste dag hebben we een oefening gedaan: maak je ideale wijk. Op deze manier willen we de jongeren kennis laten maken met de werkwijze van een gemeente,in dit geval de gemeente Culemborg. Het project bestaat uit een week, waarin de jongeren gaan nadenken en advies gaan vormen. Daarna presenteren we de adviezen aan wijkregiseurs, professionals en ouders. Achter de schermen gaan wij dan met de gemeente om tafel om te kijken welk advies realiseer-en uitvoerbaar is op korte termijn.”

Waardevol project

“Ik vind het een ontzettend waardevol project. Bij Speaking Minds MDT wordt het gekeken naar het lokale netwerk, ons netwerk en hoe deze te versterken. Als we het over leefbaarheid in de wijken hebben, zit iedereen die daarbij betrokken is met de jongeren aan tafel: de politie, de boa’s en andere lokale partners. De contacten worden in dit project ook direct gelegd. Doordat Speaking Minds MDT zich richt op de lokale inbedding, doet niemand iets los van elkaar. Dat is de winst die wij hieruit halen.”

Effectieviteit

“Via Speakings Minds MDT leren we jongeren op een andere manier kennen. Ook eventuele zorgkinderen komen sneller bij ons op deze manier. Voor een gemeente is het super fijn dat ze op via dit project participerende jongeren binnen kunnen krijgen en dat ze met de jongeren echt mee kunnen denken over iets waar beide partijen iets aan hebben.”

Lees hier het interview dat Francis Nijhof met SPRANK Magazine heeft gehad over het traject in Culemborg:

Heeft u als organisatie interesse in Speaking Minds Maatschappelijke Diensttijd? Stuur een e-mail naar [email protected].