Het afgelopen jaar hebben studenten van Gilde Opleidingen met gemeente Weert meegedacht over het vormgeven van het lokale beleid op het gebied van seksualiteit en inclusie. Zeven maanden lang deden de studenten mee aan de pilot LHBTI+ (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse) van Speaking Minds. In deze pilot hebben Save the Children en Expertisecentrum Rutgers hun krachten gebundeld om jongeren een stem te geven en hen mee te laten beslissen over een inclusiever en effectiever LHBTI-beleid.

Uit onderzoek blijkt dat de acceptatie van LHBTI’ers onder praktisch opgeleide jongeren gemiddeld lager ligt dan bij theoretisch opgeleide jongeren. Het is daarom extra belangrijk om deze groep te betrekken bij dit thema. Speaking Minds richt zich op deze praktisch opgeleide jongeren en geeft hen niet alleen educatie en voorlichting, maar laat hen ook actief meedenken en meebeslissen over lokaal beleid dat hen aangaat.

Gemeente Weert maakte zich als ‘Regenboogstad’ al sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie voor LHBTI’ers. Door de pilot van Speaking Minds heeft de gemeente meer inzicht gekregen in het perspectief van jongeren om Weert inclusiever te maken en de acceptatie van LHBTI’ers in Weert te versterken. De jongeren gaven adviezen over wat de gemeente kan doen om discriminatie tegen LHBTI+ jongeren te verminderen en dachten na over wat LHBTI+ jongeren in Weert nodig hebben om zichzelf te kunnen zijn.

De studenten geven aan door de pilot meer geleerd te hebben over seksualiteit en inclusiviteit. Zij ervaarden dat hun mening belangrijk is en er echt toe doet. Ook hebben zij hun interview- en presentatievaardigheden verbeterd. De school en de gemeente hebben het traject ook als positief ervaren. Het lokale netwerk is versterkt en er is een dialoog ontstaan tussen beleidsmakers, jongeren, lokale professionals en betrokkenen die zich inzetten voor een inclusiever Weert.

De begeleidende docent over de structuur en de opbouw van de pilot: De studenten worden echt meegenomen door het traject. Vanuit het niets met de studenten begonnen en vanuit hun leefwereld op weg gegaan. Ik vond het een hele mooie manier om het onderwerp op deze manier bespreekbaar te maken. De lessen waren fantastisch en de eindpresentatie in het gemeentehuis was echt van toegevoegde waarde.”

De gemeente neemt de adviezen van de jongeren mee naar ‘het regenboogoverleg’, hierin komen alle lokale betrokkenen op het thema diversiteit en inclusie bijeen. Ook wordt er op  aanraden van de jongeren een GSA (Gender and Seksuality Alliance) opgericht binnen Gilde Opleidingen. Verder neemt het jongerenwerk van Punt Welzijn in Weert de door jongeren bedachte slogan ‘you can be you’ over om aan te geven dat iedereen welkom is in het jongerencentrum.

—————————————————————————————————————————

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sara de Kort, Projectmedewerker Speaking Minds via [email protected].