Jongeren uit Culemborg zamelen gratis sportspullen in

Speaking Minds Maatschappelijke Diensttijd (MDT) betrekt praktisch opgeleide jongeren van het (V)MBO bij gemeentelijk beleid in woorden én daden. Thema’s op het gebied van kinderrechten staan hierbij centraal, zoals armoede, jeugdzorg, onderwijs en gezondheid. Tijdens een trajectweek worden jongeren en beleidsmedewerkers aan elkaar gekoppeld. De jongeren formuleren een advies over een beleidsvraagstuk van de gemeente. Ook koppelen ze hier een activiteit aan die ze zelf vormgeven, opzetten en uitvoeren tijdens hun maatschappelijke diensttijd gedurende 10 weken.

In de afgelopen weken is er in de gemeente Culemborg aan de slag gegaan met een MDT traject, als vervolg op een regulier Speaking Minds traject. Eén van de aanbevelingen van de jongeren naar de gemeente was: “Wij vinden dat alle kinderen en jongeren moeten kunnen sporten. Dit is goed voor de afleiding, zorgt voor minder stress en houdt je gezond. Daarom willen we dat iedereen sportkleding en spullen kan hebben. Via het Sportfonds kun je hulp krijgen, maar 90 euro per jaar is niet genoeg en je kan de kleding helaas alleen in Tiel of Utrecht kopen. We hopen dat er ook in Culemborg een winkel komt. Ook willen we graag twee keer in de maand goede gebruikte sportkleding inzamelen en dit uitdelen aan mensen die het nodig hebben.” Tijdens het MDT traject hebben de jongeren hier in de praktijk een vervolg aan gegeven. Zij hebben sportkleding ingezameld bij sportverenigingen, sportclubs en winkels en uitgedeeld in het wijkcentrum De Salaamander.

Speaking Minds MDT bestaat uit 7 bijeenkomsten, waarin de jongeren worden verdeeld in verschillende groepen. Er moeten vergunningen aangevraagd worden, poster en flyers gemaakt worden, er is een groepje verantwoordelijk voor het MDT budget én er moet samengewerkt worden met lokale organisaties. De jongeren leren op deze manier nog beter samenwerken met de gemeente en andere instanties. Bovendien leren zij veel nieuwe vaardigheden in dit traject. Bijvoorbeeld over de logistiek; hoe bereid ik evenement voor? Wat zijn de looproutes en hoeveel mensen kunnen er tegelijk naar binnen?

Op woensdag 20 april was het zover: de sportkleding en schoenen waren uitgestald en de jongeren stonden klaar om mensen uit de gemeente te ontvangen. Ondertussen werd er door een groepje nog extra flyers uitgedeeld in het centrum om mensen op de hoogte te stellen van het evenement. “Als we al één gezin kunnen helpen door gratis sportkleding weg te geven, dan is het voor mij al geslaagd,” vertelt Frouke van de gemeente Culemborg. Het uitdelen van de kleding ging soepel en mensen die langskwamen kregen  koffie, thee en een koekje aangeboden.

Het flyeren zelf vonden de jongeren spannend om te doen. “Ik vond het leuk om alles te organiseren. Ook vond ik het wel tof om samen met de gemeente te werken. Ik wist niet dat je een vergunning nodig hebt en hoeveel werk er in het organiseren van zoiets zit,” vertelt een jongere. Het flyeren en mensen aanspreken deed Frouke voornamelijk, want dat was wat spannend voor de jongeren. Al met al zijn er een stuk of 40 mensen langsgekomen om sportkleding en schoenen op te halen. Frouke vond de dag zeer geslaagd. “Kijk, als de gemeente dit organiseert heb je vaak minder animo én krijg je minder voor elkaar bij bedrijven die de kleding weggeeft. De jongeren hebben toch een ander soort invloed, waardoor iedereen net wat harder gaat lopen. Daarnaast was het leuk om dit met elkaar te organiseren.”

Wilt u als gemeente ook meedoen met een Speaking Minds MDT traject? Stuur een e-mail naar [email protected] of [email protected] voor meer informatie en interesse. De start van een traject wordt in overleg met de gemeente, de school en Speaking Minds MDT team bepaald.