ONS VERHAAL

Ruim 264.000 minderjarige kinderen groeiden in 2018 op in een gezin met een inkomen onder de lage-inkomsensgrens. En 103.000 minderjarige kinderen behoorden tot de groep met een langdurig laag inkomen. Het risico op langdurig armoede is het hoogst in de steden Rotterdam, Groningen, Amsterdam en Arnhem. Dit staat in het nieuwe rapport Armoede en Sociale Uitsluiting 2019 dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 9 december heeft gepubliceerd.

Verbinding tussen twee werelden
Onze ervaring is dat praktisch opgeleide jongeren graag mee willen praten over het gemeentelijk beleid, maar nog weinig mogelijkheden hiervoor krijgen. Ook gemeenten vinden het lastig om praktisch opgeleiden jongeren te bereiken. Speaking Minds slaat de brug tussen deze twee werelden, waarin scholen een belangrijke rol spelen. scholen de verbindende schakel zijn.

Onze methode
Wij werken met een door Movisie, ‘goed onderbouwd’, erkende methode die er in het kort samengevat als volgt uitziet: we benaderen jongeren via regionale en lokale MBO’s, VMBO’s en het praktijkonderwijs en koppelen hen aan beleidsmakers en organisaties die werkzaam zijn in het sociaal domein. Gemeenten formuleren een concrete en actuele beleidsvraag die te maken heeft met onderwerpen die een impact hebben op het leven van jongeren zoals armoede, schulden, geweld thuis, seksualiteit en het voorkomen van sociale uitsluiting.

Waarom Speaking Minds goed binnen een curriculum past
Met het project Speaking Minds doen we onderzoek naar  onderwerpen die een impact hebben op het leven van jongeren zoals armoede, schulden, geweld thuis, seksualiteit en het voorkomen van sociale uitsluiting onder jongeren in de gemeente. De jongeren denken na over het vraagstuk van de gemeente en tegelijkertijd leren we hen op een praktische manier kennis maken met de lokale-en landelijke politiek. Daarnaast leren ze verschillende vaardigheden zoals 21eeuwse vaardigheden, interviewen, onderzoek doen, adviezen bedenken en in beeld brengen. Ook leren ze om in gesprek te gaan met de gemeente en organisaties die actief zijn op het onderwerp. Hierdoor kan dit project makkelijk vallen onder de leerdoelen van oa. Burgerschap en Maatschappij, Sociale vaardigheden, Nederlands, Loopbaan en Burgerschap en Studieloopbaanbegeleiding.

Speaking Minds is een groot succes onder leerlingen omdat ze in de praktijk worden meegenomen. 10 weken lang op het MBO, tijdens een projectweek op het VMBO of 6 dagdelen op het Praktijkonderwijs zijn ze op het gemeentehuis of op school met een serieuze opdracht bezig waarmee de gemeente ook echt iets moet doen. De bijeenkomsten worden begeleid door een trainer van Speaking Minds, die samen met hen de adviezen helpt vormen.

De meerwaarde van Speaking Minds voor onderwijsinstellingen
Bij Speaking Minds, komen we niet ‘halen’, maar ‘brengen’. Wij brengen aan de jongeren enthousiasme, een veilige omgeving en het vertrouwen om hun mening te geven en na te denken over de vormgeving van lokaal beleid. Tijdens onze interactieve bijeenkomsten leren we de werkwijze van gemeenten en beleidsvorming en geven achtergrondinformatie over onderwerpen aangaande het vraagstuk van de gemeente. De jongeren gaan onderzoek doen in de gemeente en gaan langs bij een maatschappelijke organisatie.

Alvast kennis maken met Speaking Minds? 

Voor docenten hebben we een aantal werkvormen uitgewerkt die je in staat stellen om op een interactieve manier het onderwerp armoede, schulden en geldproblemen bespreekbaar te maken onder jongeren. Dat kan voor de lessen Burgerschap zijn, maar ook zeker voor Nederlands of de beroepsgerichte vakken. De werkvormen zijn afzonderlijk te gebruiken, maar er vallen ook 2 lesuren mee te vullen. Afhankelijk van de veiligheid en openheid in de groep kunnen werkvormen meer tijd in beslag nemen dan aangegeven. Bekijk hier het artikel waarin je deze werkvormen kunt downloaden.

TESTIMONIALS

Lees hier de ervaringsverhalen van eerdere gemeentes die mee hebben gedaan aan het traject van Speaking Minds.

Deze niveau 2 opleiding wilde voor het vak Loopbaan en Burgerschap studenten laten ervaren hoe overheidsinstanties werken, welke instanties er zijn en of er ook samengewerkt kan worden. Dat konden we niet mooier invullen door letterlijk naar het gemeentehuis te gaan. Voor deze studenten is het heel belangrijk ze op een interactieve en laagdrempelige manier kennis konden maken met gemeentepolitiek. Speaking Minds kwam dus als geroepen.

Saskia van der Kolk, ROC Twente
Zoals wij met Speaking Minds het traject hebben neergezet, is het perfect voor het praktijkonderwijs. Leerlingen kunnen de opbrengsten opnemen in hun portfolio. Doordat we Speaking Minds voor onze school hebben aangepast, past het perfect bij ons lesprogramma.

Ard Kooistra, PRO Emmen

Als docent of opleidingsinstituut interesse in het traject Speaking Minds?

Bent u nadat u dit gelezen heeft geïnteresseerd geraakt in Speaking Minds? Neem dan contact op via [email protected] Wij vertellen u graag meer over wat Speaking Minds precies is en bekijken samen met u wat de mogelijkheden zijn om Speaking Minds ook op uw school van start te laten gaan.