Speaking Minds is een erkende methode die Save the Children in 2016 heeft ontwikkeld met praktisch opgeleide jongeren die hen op een betekenisvolle manier bij gemeentelijk en provinciaal beleid betrekt. In een Speaking Minds-traject legt de gemeente/provincie een of meerdere beleidsvragen voor aan jongeren op praktijkonderwijs of een vmbo- of MBO-school. De vraag kan over elk beleidsterrein gaan, bijvoorbeeld armoede en schulden, veilig opgroeien, inclusie of klimaat. Over deze vraag gaan de leerlingen in gesprek met andere jongeren, ervaringsdeskundigen, lokale instanties en de gemeente of provincie.

Zo bedenken zij onder begeleiding van Speaking Minds-trainers in zes tot tien bijeenkomsten oplossingen op deze vraag. De jongeren presenteren hun adviezen op een slotbijeenkomst waarbij alle betrokkenen aanwezig zijn. Onder begeleiding van Speaking Minds gaat de gemeente/provincie aan de slag met de implementatie van de adviezen. Een paar maanden later koppelt de gemeente/provincie aan de jongeren terug wat zij met hun adviezen gedaan heeft. Pas dan heb je betekenisvolle jongerenparticipatie.

Naast dat jongerenparticipatie een recht is, leren jongeren zo hoe beleid tot stand komt, hoe zij hun stem kunnen laten horen en wat hen dit oplevert. Door actief mee te praten, krijgen de jongeren meer zelfvertrouwen en zelfwaarde. Daarnaast wordt de verbinding tussen de gemeente/provincie en lokale instanties vergroot. Het traject leidt tot een effectiever en democratischer jeugdbeleid dat aansluit op de behoeften van jongeren in Nederland. Vele gemeentes voerden Speaking Minds al uit. Hun ervaringen zijn te zien via deze infographic.

Projecten

Ook voeren we Speaking Minds MDT (maatschappelijke diensttijd) Kort uit, waarbij jongeren van het vmbo hun adviezen ook mede uitvoeren. Om gemeenten en provincies te helpen met de eerste stappen met betekenisvolle jongerenparticipatie, hebben we daarnaast een gratis ALL-IN tool ontwikkeld.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Wist je dat…

0
Gemeenten hebben deelgenomen aan Speaking Minds
0
Trajecten hebben uitgevoerd
0
Jongeren hebben sinds 2016 aan Speaking Minds meegedaan
0
Adviezen zijn er door jongeren gegeven