Informatie voor gemeenten 2018-02-13T17:40:05+00:00

Waarom Speaking Minds?

Ruim 292.000 kinderen groeiden in 2016 op in een huishouden met een laag inkomen. 117.000 van hen groeien op in een gezin met een langdurig laag inkomen (ten minste 4 jaar achter elkaar). Het aantal kinderen in langdurige armoede is ondanks de economische vooruitgang de afgelopen jaren niet gedaald. Het risico op armoede is het hoogst in de steden Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Den Haag. Dit staat in het nieuwe rapport Armoede en Sociale Uitsluiting 2018 dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 17 januari heeft gepubliceerd.

Brug tussen twee werelden
Onze ervaring is dat jongeren die in armoede leven graag willen meepraten over het gemeentelijk armoedebeleid. Ze weten alleen niet hoe. Gemeenten op hun beurt kunnen deze ervaringsdeskundigen maar moeilijk bereiken. Speaking Minds slaat de brug tussen deze twee werelden, beginnend bij gemeenten.

Wij werken met een geteste en doorontwikkelde methode die er, kort samengevat, als volgt uitziet: we benaderen jongeren via onder andere ROC’s en koppelen hen aan beleidsmakers. Die formuleren een korte en bondige beleidsvraag die te maken heeft met het terugdringen van armoede en het voorkomen van sociale uitsluiting. De gemeente komt met een gerichte schuldhulpvraag en de ‘jongerendenktank’ buigt zich hier over en brengt advies uit aan de gemeente. Zo staan deze jongeren niet langer aan de zijlijn, maar praten ze actief mee.

De meerwaarde van Speaking Minds
Bij Speaking Minds, komen we niet alleen ‘halen’, maar juis ‘brengen’. Wij brengen aan de jongeren de werkwijze van gemeenten en achtergrond informatie over armoede en schulden. De jongeren gaan 10 weken lang onderzoek doen in de woonplaats en gaan o.a. langs bij een maatschappelijke stichting in de wijk.

De voordelen van Speaking Minds
• Gemeenten krijgen een advies op maat, dat bijdraagt aan een effectiever en inclusiever armoedebeleid.
• Scholen stimuleren jongeren deel te nemen aan Speaking Minds en dragen zo bij aan het verkleinen van de afstand tussen jongeren en gemeenten.
• Jongeren ontdekken hun talenten en krijgen vaardigheden waar ze de rest van hun leven baat bij hebben.
• Doordat jongeren actief meedenken , neemt hun zelfvertrouwen én het vertrouwen in de overheid toe.

“Het begin is er, nu moeten we doorpakken. Niet alleen als gemeente, maar met elkaar. Dit is een mooie start om jongeren en de gemeente dichter bij elkaar te brengen en samen na te denken over armoedebeleid.”

Javier Cornelissen, Wethouder gemeente Almelo

“Jongeren nemen je werk uit handen, zijn betrokken en enthousiast, ze weten waar ze over praten en creëren draagvlak. Onder de streep levert het je dus als gemeente heel veel op.”

Mandy Leeuwis, Beleidsadviseur armoede-aanpak, gemeente Utrecht