Jongerenparticipatie event – Speaking Minds Maatschappelijke Diensttijd2023-05-22T14:04:13+02:00
Speaking Minds MDT – Jongeren uit Culemborg zamelen gratis sportspullen in2022-05-09T11:08:08+02:00

ONS VERHAAL

In 2021 leefden circa 209 duizend minderjarige kinderen in een huishouden met een laag inkomen. Dat is 6,6 procent van alle minderjarige kinderen. 2,9 procent van alle minderjarige kinderen leefden langdurig in een gezin met een laag inkomen (bron: CBS).

De meerwaarde van Speaking Minds voor gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het maken van beleid. Of het nu gaat over beleid op armoede, schulden, geweld thuis, seksualiteit en het voorkomen van sociale uitsluiting onder jongeren in de gemeente.

Om een goed en effectief beleid voor jongeren op te stellen is het belangrijk om deze groep te betrekken bij de vorming ervan. Dit gebeurt nog niet altijd. In gemeenten weet men onvoldoende of de voor kwetsbare kinderen en jongeren bedoelde voorzieningen passend zijn en goed worden gebruikt. Kijk bijvoorbeeld naar jongeren die te maken hebben met armoede en schulden: Weten gemeenten jongeren met beginnende schuldenproblematiek vroegtijdig te vinden? En weten jongeren op hun beurt maatregelen van gemeenten te vinden?

Resultaten Speaking Minds bij gemeenten tussen 2017-2020

Het Speaking Minds team heeft Nederlandse gemeenten die tussen 2017 en 2020 aan het programma hebben deelgenomen gevraagd naar wat er gebeurd met adviezen van jongeren en hoe ze SpM waarderen als aanjager van jongerenparticipatie. Lees de belangrijkste bevindingen in dit rapport.

Wat bieden wij aan?

Samen met jongeren heeft Save the Children een methode ontwikkeld om jongeren van het praktijkonderwijs, vmbo en mbo succesvol te betrekken bij lokale beleidsvorming. Tijdens het project wordt daarbij de verbinding tussen de gemeente en lokale instanties vergroot.

De gemeente komt met beleidsvragen waaruit jongeren kunnen kiezen. Vervolgens worden er met behulp van gesprekken met andere jongeren, ervaringsdeskundigen, lokale instanties en de gemeente zelf mogelijke oplossingen vanuit de doelgroep zelf aangedragen.. Ze leren hoe beleid tot stand komt, op welke wijze zij hun stem kunnen laten horen en wat hen dit oplevert. Vervolgens presenteren de jongeren hun advies tijdens de slotbijeenkomst, waarbij alle betrokkenen aanwezig zijn. Het traject wordt een paar maanden later afgesloten met een terugkoppelingsbijeenkomst waarin de gemeente aan de jongeren verteld wat zij met hun adviezen gedaan hebben.

Wij verbinden twee werelden: gemeenten en jongeren 

Bij Speaking Minds, komen we niet ‘halen’, maar ‘brengen’. Wij verbinden allereerst jongeren met gemeenten en schakelen de hulp van onderwijsinstellingen hierbij in. Wij, de externe trainers van Speaking Minds brengen aan de jongeren vaardigheden en kennis over de werkwijze van gemeenten en achtergrond informatie over het onderwerp waarvan de gemeente wil dat jongeren hierover meedenken en advies uitbrengen. Wij voeren een Speaking Minds traject uit op het mbo (10 weken), vmbo(projectweek) en het Praktijkonderwijs (6 dagdelen).

Een duurzaam project

Om het project Speaking Minds voor gemeenten, scholen en jongeren duurzaam in te zetten, leiden we met onze externe trainers een trainer lokaal in bij de gemeente waar we het project uitvoeren. Dit heeft als doel dat een gemeente met onze methode Speaking Minds kan voortzetten met een opgeleide lokale trainer op onderwerpen waar een gemeente input van jongeren nodig heeft.

TESTIMONIALS

Lees hier de ervaringsverhalen van eerdere gemeentes die mee hebben gedaan aan het traject van Speaking Minds.

Het begin is er, nu moeten we doorpakken. Niet alleen als gemeente, maar met elkaar. Dit is een mooie start om jongeren en de gemeente dichter bij elkaar te brengen en samen na te denken over armoedebeleid.

Javier Cornelissen, Wethouder gemeente Almelo
Jongeren nemen je werk uit handen, zijn betrokken en enthousiast, ze weten waar ze over praten en creëren draagvlak. Onder de streep levert het je dus als gemeente heel veel op.

Mandy Leeuwis, Beleidsadviseur armoede-aanpak, gemeente Utrecht

Als beleidsmedewerker interesse in het traject Speaking Minds?

Bent u nadat u dit gelezen heeft geïnteresseerd geraakt in Speaking Minds? Neem dan contact op met Willemijn de Koning via wille[email protected] voor een vrijblijvend gesprek.

Jongerenparticipatie event – Speaking Minds Maatschappelijke Diensttijd2023-05-22T14:04:13+02:00