ONS VERHAAL

Ruim 264.000 minderjarige kinderen groeiden in 2018 op in een gezin met een inkomen onder de lage-inkomsensgrens. En 103.000 minderjarige kinderen behoorden tot de groep met een langdurig laag inkomen. Het risico op langdurig armoede is het hoogst in de steden Rotterdam, Groningen, Amsterdam en Arnhem. Dit staat in het nieuwe rapport Armoede en Sociale Uitsluiting 2019 dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 9 december heeft gepubliceerd.

De meerwaarde van Speaking Minds voor gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het maken van beleid. Of het nu gaat over beleid op armoede, schulden, geweld thuis, seksualiteit en het voorkomen van sociale uitsluiting onder jongeren in de gemeente.

Om een goed en effectief beleid voor jongeren op te stellen is het belangrijk om deze groep te betrekken bij de vorming ervan. Dit gebeurt nog niet altijd. In gemeenten weet men onvoldoende of de voor kwetsbare kinderen en jongeren bedoelde voorzieningen passend zijn en goed worden gebruikt. Kijk bijvoorbeeld naar jongeren die te maken hebben met armoede en schulden: Weten gemeenten jongeren met beginnende schuldenproblematiek vroegtijdig te vinden? En weten jongeren op hun beurt maatregelen van gemeenten te vinden?

Resultaten Speaking Minds bij gemeenten tussen 2017-2020

Het Speaking Minds team heeft Nederlandse gemeenten die tussen 2017 en 2020 aan het programma hebben deelgenomen gevraagd naar wat er gebeurd met adviezen van jongeren en hoe ze SpM waarderen als aanjager van jongerenparticipatie. Lees de belangrijkste bevindingen in het rapport.

Hoe doen we dat?

Wij werken met een door Movisie, ‘goed onderbouwd’, erkende methode die er in het kort samengevat als volgt uitziet: we benaderen jongeren via regionale en lokale MBO’s, VMBO’s en het praktijkonderwijs en koppelen hen aan beleidsmakers en organisaties die werkzaam zijn in het sociaal domein. Gemeenten formuleren een concrete en actuele beleidsvraag die te maken heeft met onderwerpen die een impact hebben op het leven van jongeren zoals armoede, schulden, geweld thuis, seksualiteit en het voorkomen van sociale uitsluiting.

Wij verbinden twee werelden: gemeenten en jongeren 

Bij Speaking Minds, komen we niet ‘halen’, maar ‘brengen’. Wij verbinden allereerst jongeren met gemeenten en schakelen de hulp van onderwijsinstellingen hierbij in. Wij, de externe traniers van Speaking Minds brengen aan de jongeren vaardigheden en kennis over de werkwijze van gemeenten en achtergrond informatie over het onderwerp waarvan de gemeente wil dat jongeren hierover meedenken en advies uitbrengen. Wij voeren een Speaking Minds traject uit op het MBO (10 weken), VMBO (projectweek) en het Praktijsonderwijs (6 dagdelen).

Speaking Minds – een duurzaam project

Om het project Speaking Minds voor gemeenten, scholen en jongeren duurzaam in te zetten, leiden we met onze externe trainers een trainer lokaal in bij de gemeente waar we het project uitvoeren. Dit heeft als doel dat een gemeente met onze methode Speaking Minds kan voortzetten met een opgeleide lokale trainer op onderwerpen waar een gemeente input van jongeren nodig heeft.

TESTIMONIALS

Lees hier de ervaringsverhalen van eerdere gemeentes die mee hebben gedaan aan het traject van Speaking Minds.

Het begin is er, nu moeten we doorpakken. Niet alleen als gemeente, maar met elkaar. Dit is een mooie start om jongeren en de gemeente dichter bij elkaar te brengen en samen na te denken over armoedebeleid.

Javier Cornelissen, Wethouder gemeente Almelo
Jongeren nemen je werk uit handen, zijn betrokken en enthousiast, ze weten waar ze over praten en creëren draagvlak. Onder de streep levert het je dus als gemeente heel veel op.

Mandy Leeuwis, Beleidsadviseur armoede-aanpak, gemeente Utrecht

Als beleidsmedewerker interesse in het traject Speaking Minds?

Bent u nadat u dit gelezen heeft geïnteresseerd geraakt in Speaking Minds? Neem dan contact op met Marjolein Weidema via [email protected] of met Karin van Nuland via [email protected] Zij vertellen u graag meer over wat Speaking Minds precies doet en bekijken samen met u naar de mogelijkheden om Speaking Minds in uw gemeente van start te laten gaan.