Jongerenparticipatie event – Speaking Minds Maatschappelijke Diensttijd2023-05-22T14:04:13+02:00

ONS VERHAAL

De meerwaarde van Speaking Minds voor gemeenten en provincies

Gemeenten en provincies zijn verantwoordelijk voor het maken van beleid. Of het nu gaat over beleid op armoede, schulden, geweld thuis, seksualiteit en het voorkomen van sociale uitsluiting onder jongeren.

Om een goed en effectief beleid voor jongeren op te stellen is het belangrijk om deze groep te betrekken bij de vorming ervan. Dit gebeurt nog niet altijd. In gemeenten en provincies weet men onvoldoende of de voor kwetsbare kinderen en jongeren bedoelde voorzieningen passend zijn en goed worden gebruikt. Kijk bijvoorbeeld naar jongeren die te maken hebben met armoede en schulden: weten gemeenten of provincies jongeren met beginnende schuldenproblematiek vroegtijdig te vinden? En weten jongeren op hun beurt maatregelen van gemeenten of provincie te vinden?

Meer informatie

Ben je benieuwd hoe vaak en waar Speaking Minds al uit is gevoerd en wat gemeenten hieraan hadden? Bekijk dan deze infographic!

Wat bieden wij aan?

Samen met jongeren heeft Save the Children een methode ontwikkeld om jongeren van het praktijkonderwijs, vmbo en mbo succesvol te betrekken bij lokale beleidsvorming. Tijdens het project wordt daarbij de verbinding tussen de gemeente en lokale instanties vergroot.

De gemeente komt met beleidsvragen waaruit jongeren kunnen kiezen. Vervolgens worden er met behulp van gesprekken met andere jongeren, ervaringsdeskundigen, lokale instanties en de gemeente mogelijke oplossingen vanuit de doelgroep zelf aangedragen. Ze leren hoe beleid tot stand komt, op welke wijze zij hun stem kunnen laten horen en wat hen dit oplevert. Vervolgens presenteren de jongeren hun advies tijdens de slotbijeenkomst, waarbij alle betrokkenen aanwezig zijn. Het traject wordt een paar maanden later afgesloten met een terugkoppelingsbijeenkomst waarin de gemeente aan de jongeren vertelt wat zij met hun adviezen gedaan hebben.

Wij verbinden twee werelden: gemeenten en jongeren 

Bij Speaking Minds, komen we niet ‘halen’, maar ‘brengen’. Wij verbinden allereerst jongeren met gemeenten en provincies en schakelen de hulp van onderwijsinstellingen hierbij in. De trainers van Speaking Minders leren jongeren vaardigheden zoals onderzoeken en presenteren. Daarnaast brengen we hen kennis bij over de werkwijze van de gemeente en het onderwerp waarvan de gemeente de mening van jongeren wilt hebben. Wij voeren een Speaking Minds traject met jongeren van het praktijkonderwijs, het vmbo of een MBO-school in zes tot tien bijeenkomsten.

Een duurzaam project

Om het project Speaking Minds voor gemeenten, scholen en jongeren duurzaam op te zetten, leiden we met onze externe trainers een trainer lokaal in bij de gemeente waar we het project uitvoeren. Dit heeft als doel dat een gemeente met onze methode Speaking Minds kan voortzetten met een opgeleide lokale trainer op onderwerpen waar een gemeente input van jongeren nodig heeft.

TESTIMONIALS

Lees hier de ervaringsverhalen van eerdere gemeentes die mee hebben gedaan aan het traject van Speaking Minds.

Het begin is er, nu moeten we doorpakken. Niet alleen als gemeente, maar met elkaar. Dit is een mooie start om jongeren en de gemeente dichter bij elkaar te brengen en samen na te denken over armoedebeleid.

Javier Cornelissen, Wethouder gemeente Almelo
Jongeren nemen je werk uit handen, zijn betrokken en enthousiast, ze weten waar ze over praten en creëren draagvlak. Onder de streep levert het je dus als gemeente heel veel op.

Mandy Leeuwis, Beleidsadviseur armoede-aanpak, gemeente Utrecht

Als beleidsmedewerker interesse in het traject Speaking Minds?

Bent u nadat u dit gelezen heeft geïnteresseerd geraakt in Speaking Minds? Neem dan contact op met Willemijn de Koning via wille[email protected] voor een vrijblijvend gesprek.

Jongerenparticipatie event – Speaking Minds Maatschappelijke Diensttijd2023-05-22T14:04:13+02:00