Jongeren Almelo

Marissa weet door vervelende omstandigheden wat het betekent om in armoede te leven en om schulden te hebben. Op school kwam Marissa in aanraking met Speaking Minds en nu weet ze welke mogelijkheden er binnen haar gemeente zijn voor jongeren zoals zij…..

Valery Hoogendoorn is beleidsmedewerker Sociaal Domein voor gemeente Emmen. Zij heeft onder andere armoedebestrijding onder kinderen en jongeren in haar pakket.  Valery is bij de twee projecten van Speaking Minds in Emmen betrokken geweest…

Larissa (21) heeft toen ze een stuk jonger was armoede meegemaakt thuis. Haar ouders gingen scheiden en samen met haar zusje woonde ze bij haar vader: ‘’ Mijn vader kon niet werken, doordat hij chronisch ziek is…

Ard Kooistra is docent aan het PRO Emmen en heeft twee keer een groep leerlingen begeleid tijdens de Speaking Minds projecten die in Emmen hebben plaatsgevonden…

Melvin (21) komt uit een gezin waar ze het niet breed hadden. Zijn moeder zorgde alleen voor het huishouden én inkomen. Nadat zij wegens lichamelijke klachten arbeidsongeschikt werd, besloten alle vijf kinderen een handje te helpen. Inclusief Melvin…

Ank Palant is docent en mentor bij het Arcus College in Heerlen. In het voorjaar van 2017 heeft het Arcus College samen met de gemeente Heerlen en Kerkrade twee trajecten Speaking Minds uitgevoerd. Daarnaast heeft een groep leerlingen van het Arcus College eind 2017, begin 2018 meegedaan met het landelijke traject, waarbij de zij advies hebben uitgebracht aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid…

Michelle Korbmacher (21) heeft een zoontje van 2 jaar oud. Voordat zij aan Speaking Minds begon had zij het financieel niet gemakkelijk. Ze dreigde op straat te komen en had tevergeefs bij haar gemeente aangeklopt. Een jaar later is Michelle ontzettend actief in de gemeente Heerlen en Kerkrade, waar ze een jaar geleden nog voor een dichte deur stond…

Sharon (18) had voordat zij aan Speaking Minds begon al heel wat meegemaakt. Haar ouders zijn op jonge leeftijd gescheiden en haar moeder heeft lange tijd te kampen gehad met schulden. Sharon woont inmiddels op zichzelf. ‘’Op een gegeven moment hadden we geen gas en licht meer, toen heb ik besloten uit huis te gaan…

Marleen Seegers is beleidsmedewerkster bij ISD de Kempen. Dit is een intergemeentelijke sociale dienst van de vijf gemeenten, bestaande uit Eersel, Oirschot, Bergeijk, Bladel en Reusel-de Mierden. ISD de Kempen, ook wel de Kempengemeenten genoemd hebben meegedaan aan een Speaking Minds traject. Marleen vertelt over de toegevoegde waarde, de uitkomsten en de vervolgstappen…

Veronique heeft meegedaan met het landelijke Speaking Minds traject, waarbij twee groepen jongeren uit verschillende steden advies hebben gegeven aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zelf heeft ze gelukkig niet te maken gehad met armoede thuis…

Lea Kessels is beleidsadviseur Sociaal Domein bij de gemeente Maastricht. Zij hebben samen met een groep jongeren voor het project Speaking Minds 10 weken lang nagedacht over armoedevraagstukken in de gemeente…

Youri (23) had voordat hij aan het project begon niet het idee dat hij iets kon betekenen maar na een uitleg van zijn docent Ank, sprak het project hem direct aan. Via Speaking Minds kon hij advies geven aan het Ministerie over armoede en schulden. ‘’Voorheen stond ik aan de zijlijn, nu onderneem ik actie!…

Kim de Ruijter, Beleidsadviseur Sociaal Domein bij de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo én Brian van Schagen, regisseur Armoedepreventie in Roermond vertellen hoe zij de kinderrechtentraining hebben ervaren…

Gracia (20) jaar is na Speaking Minds ambassadeur van het project geworden, omdat zij het belangrijk vond om haar mening te blijven geven en juist aan die mensen die een wat hogere functie hebben binnen de lokale en landelijke politiek…

Gemeente Almelo heeft samen met het ROC van Twente meegedaan met het project Speaking Minds. In september 2017 hebben ruim 25 jongeren van de opleiding Medewerker facilitaire dienstverlening niveau 2 nagedacht over een vraagstuk van gemeente Almelo met betrekking tot het armoedebeleid. Saskia van der Kolk, docent en mentor van deze groep is bij alle bijeenkomsten aanwezig geweest…

Als ik vraag aan Adel (18) wie het beste kan vertellen hoé je uit de armoede komt, dan wijst hij zichzelf aan. Hij komt namelijk uit een gezin waar ze het niet breed hadden, maar hij heeft geknokt…

Ijabo wist wel dat er armoede bestond in Nederland, maar door Speaking Minds is zij erachter gekomen dat er ook heel veel armoede is onder jongeren. Zelf is ze gelukkig nooit echt geconfronteerd met armoede, alleen toen haar ouders gingen scheiden….

Mary-Anne Huberts is Beleidsmedewerker Werk en Inkomen bij de gemeente Lingewaard. In het voorjaar van 2017 heeft ook Lingewaard meegedaan met het project Speaking Minds, in samenwerking met het Astrum College in Velp…

Michelle (20) heeft een kindje van anderhalf jaar oud. Michelle doet op dit moment een opleiding in Heerlen én heeft onlangs meegedaan met het project Speaking Minds. Ondanks dat ze jong moeder is, probeert ze zoveel mogelijk school te volgen…

Rafaël zit op het ROC Midden Nederland en doet de opleiding Sociaal Maatschappelijke dienstverlening. Rafaël heeft het niet gemakkelijk, hij heeft veel te maken gehad met armoede en heeft daarnaast ook vrienden die onder de armoedegrens zitten….